Dünyaya gelen bebek anne ve babası tarafından büyütülür. Dünyaya geldiği anda o ağlasa bile ev halkı büyük bir mutluluk içerisinde ve gülücüklerle karşılarlar yeni bireyi. Haneye bir kişi daha katılmıştır ve hane halkının artık neşesi ve mutluluk kaynağı olmuştur.

Bundan sonra iş anne ve babaya kalmakta ve onu en iyi bir şekilde büyütmek isterler. Anne çoğu gecesini uykusuz geçirir sırf minik rahat etsin, sorunsuz büyüsün diye. Baba gecesini gündüzüne katar sırf minik kimseye muhtaç olmasın diye…

Yıllar yılları kovalar. Okullar üniversite derken iş bulur veya iş sahibi olur.

Bundan sonra iş hayatına katacağı bir eşe, hayat arkadaşına ve ana ile babasının da bir mürüvvet görmeye gelmiştir sıra.

Araştırma yapılır veya delikanlı veya genç kendine göre birisini bulur. Nişan ve belli bir zaman sonra dünya evi dediğimiz “düğün”leri yapılarak yeni bir hayata beraber paylaşacakları bir düzene bir ortamda bir evde yaşamaya çalışırlar.

Bu tüm dünyanın genelinde çoğunlukla böyledir.

Ancak bizim gibi feodal ve gelişmekte olan aile ve aşiretçiliğin hüküm sürdüğü yerlerde çok farklı yapılır. Böylesi toplumlarda her ne kadar düğün en mutlu günleri olsa bile son zamanlarda düğünlerdeki geline alınan ve takılan aşırı takı ve damada verilen xelat ile düğünler maalesef bir gösteri ve bir dünyevi tatmin olan maddi şeylerle anılır olunuyor.

Bu da toplumda bir yozlaşmayı, bir rekabeti ve bir haset ve kıskançlık ile özentiyi beraberinde getirmektedir.

Feodal toplumlarda eş dost yakın olduğu için haliyle düğünler kalabalık olunmaktadır. Peki, bu takı merasimi ve takı gösterisi ile damada verirken xelatların uluorta yerde sayılması gazete ve TV’lerde reklam yapılması çok mu gerekli!

İşte filan aşiret reisinin oğlunun düğününde damada …… milyon lira ve geline taşıyamayacağı kadar ……kilolarca altın takıldı”

“Filanmeşkanın gelini düğünde takı ve altınlardan ayağa kalkıp yürüyemedi. Kollarını kıpırdatamadı. Filan Beyin oğlunun düğününde bir servet toplandı. Gelen xelatı 6-7 kişilik ekip saatlerce sayamadı” türü haberler toplumumuza ne kazandırıyor.

Bu gibi haberler çok mu gerekli. Topluma çok mu şey katıyor veya ne kadarlık bir erozyona ve sınıflar arası ayrışmaya yol açıyor. Özenti ve kuru bir kibirden başka neler kazandırıyor şaşalı düğün sahiplerine.

Elin oğlu, kızı bizi altın, dolar ve kıymetli cevherlerle tartabilecekken böyle bir şeye asla tevessül etmez. Sade ve bir o kadar mütevazi düğününü yapar ve misafirlerini ağırlarlar.

Bırakalım artık bu gösterişleri.

Sade yapılan düğünler ile şaşalı düğünlerin tüm amaçları çocuklarının mutluluklarına ortak olmak ve onlara iyi ve güzel bir düğün yapmak değil mi? Şaşalı düğünler düğünün yakın çevresine hava attırır ama gıpta ve hasetlere yol açmaz mı veya açmıyor mu?

Şaşalı düğünleri yapanların sade düğün yapanlardan daha mutlu olduklarını söyleyebilir misiniz?

Çoğu kez para ve güç mutluluk getirmiyor.

İlimizdeki aşiret ve kanaat önderleri ile büyük aileler bunu göz önünde bulundurmalı ve bu tuhaf ve güç gösterisi sayılabilecek kibir oyunu düğünleri sadeleştirmeli ve zamana ayak uydurmalıdırlar.