Hakkari Üniversitesi 2008 yılında kurulmuş, bu tarihten günümüze çalkantılı bir dönem geçirmiştir. Ta ki Üniversitenin başına Prof. Dr. Ömer PAKİŞ atanıncaya kadar sular bir türlü durulmamış.

2008 yılında kurucu Rektör olarak atanan ve yurt dışında öğretim görevlisi olarak ta görev yapan ve Hakkari Üniversitesine atanıncaya kadar manşet bölge olarak manşet açıklamalar yapan Prof. Dr.İbrahim Belenli ilk beş yıllık görevinde sadece Üniversite yerleşkesinin kurulacağı bir yer seçimini ancak yapabildi.

Ki bu yer kamuoyunu tüm itirazlarına benimde ortaya belge koyarak yaptığım tüm uyarılara rağmen Hakkarimizin en riskli heyelanlı bölgesini istimlak ederek bize kötü bir Üniversite Yerleşkesi alanını miras olarak bırakıp ikinci defa girdiği seçimlerde en yüksek oyu almasına rağmen cumhurbaşkanından veto yiyerek ikinci sıradaki aday olan Prof. Dr. Ebubekir Ceylan tercih edilerek Üniversitemize yeni bir ruh ve heyecan katmak istenmiştir.

Buna rağmen Prof. Dr.Ebubekir Ceylan yanlış işler yapmış 16 Temmuz kalkışmasının hemen akabinde tutuklanmış, daha sonra Rektörlük görevi bitmeden istifa etmek zorunda kalmış yani başarısız kalmış Üniversitemiz ilk beş yıl binaları yapılmadığı gibi ikinci bir beş yılı da heba ederek hem idari kadroda hem fiziki yapılaşmada tam bir fiyasko yaşanmıştır.

2017 yılında Cumhurbaşkanınca İlahiyat Fakültemizin Dekanı Prof. Dr. Ömer Pakiş Üniversitemize Rektör olarak atanmıştır.

Rektör Pakiş’in ilk ele aldığı konu, Üniversite yerleşkesinin arazisini ıslah edecek çalışmalar okul binalarının yapımı, Üniversite kadrosunun ehil ve 1 adet olan Prof. İle doçent ve diğer eğitim öğretim elemanı sayısının hem nitelik, hem sayısal ve araştırmacı olarak kaliteli akademisyenlerden oluşmasına yönelik çalışmaları hızlandırmak oldu.

Bugün Hakkari Üniversitesinin yerleşkesinin yeri hakikaten sorunlu bile olsa arazi yüzlerce Fore Kazık çakılarak, ağaç dikilerek yapılan binaların da depreme dayanıklı ve en fazla 5 kat olarak-yapıldığına dikkatimi çekti.
Şu anda Üniversitenin birinci etabında ihale edilen Rektörlük binası, Merkezi Derslikler binası, Spor salonu, Akademik kadro ve memur lojmanları bu yıl hizmete girecek.

Daha evvel Kadir Has Sosyal Yardım Vakfı tarafından Merzan Mahallesinde yapılan ve atıl durumdaki Sosyal Tesisi binası tamamlanarak şu an Rektörlük hizmet binası olarak hizmet vermesi ilerde bu binanın da derslik veya misafirhane olarak kullanılması düşünüldüğü ifade etti Rektör Prof. Pakiş Üniversitenin ikinci etabının da 2019 yılında ihalesi yapılmış 2021 yılında bitmesi düşünülüyor.

İkinci etapta da Eğitim Fakültesi binası, Kütüphane binası ve çevre düzenlemesi yer alıyor.

Hakkari Üniversitesi Rektörü Pakiş’in yaptığı olumlu icraatlar arasında Yüksekova Meslek Yüksek Okulunun binasının kiralanması, Hakkari Merkez Biçer Mahallesinde bulunan tarihi Medrese binasını restore ettirilerek burayı Hakkari kentimize Kent Arşive Etnografya Müzesi olarak hizmete açması kamuoyunca memnuniyetle karşılanmıştır.

Daha önce istimlak ettirilen Medrese önündeki araziye de Kültür Evi olarak inşa edilerek tarihi binlerce yıla uzanan Hakkari kentimizin Kültür Arşivinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından olumlu buldum.

Bunlar 2017 yılında Üniversitemize atanan Rektör Prof. Pakiş’in kısa sürede yaptıkları başarılı Üniversitenin fiziki yapısıyla ilgili icraatları.

Bir de asıl önemli olan hem kentimize, hem de ülkemize kazandırılacak bilgili, kaliteli bilim insanı yetiştirmek üniversiteyi bölgemizde ve ülkemizde eğitim öğretim görülecek kalitede eğitim kadrosu ve öğrencilerle dolduracak adımlar attığına dair edindiğimiz izlenim ve intiba.

Üniversitemizde şu an 3 Meslek Yüksek okulu, fen bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi olarak toplam 5 fakülte mevcut.

Toplamda Üniversitede şu anda 3129  öğrenci eğitim görmekte, daha evvel 3 prof, 1 doçent, 49 doktor öğretim üyesi, 96 öğretim görevlisi 174 araştırma görevlisi vardı.

Şu anda 8 profesör, 9 doçent, 96 doktor öğretim görevlisi, 109 öğretim görevlisi, 115 görevlisi var.

İlk iki dönemde toplam 29 Ön lisans, 14 lisans olmak üzere 43 proğram bulunuyorken, bugün ise 30 ön lisans, 23 lisans ve 7 yüksek lisans olmak üzere 60 proğrama yükseltilmesi üniversitemizin Prof. Pakiş’in şahsında başarılı işler yaptığının göstergesi olsa gerek.    

Üniversite daha evvel hiç dergi yayımlanmamış, şimdi ise hem  2017-2018 yayımlanmış Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi ve Doğu Fen Bilimleri Dergisi adlı iki dergisi mevcut Bu dergilerden Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi İngilizce olarak yayımlanan ‘’ReseatrchBip, ASOS İndex, Journal Factor, Academic Keys, Rootindexing, Scientific İdexing Services, Eurasians Scientific Journal İndex, COSMOS İF, i2or, İnternational Scientific İndexsing , infobase index, ScienceLibrary Index ve DRJI indekslerinde taranmakta olup 2022  yılıında 5. Senesini tamamlayarak Uluslararası Dergi olma statüsünü kazanacaktır. 

Öte yandan kendisi de bir araştırmacı olan Prof. Dr. Pakiş, beşbin yıllık tarihi bir geçmişi olan kültürü, folkloru çok zengin olan Hakkari kentinde buna izafeten tarım ve hayvancılığı ve son yıllarda madencilik alanında yapılan yatırımlarla adından söz ettiren kentte, bu potansiyelin daha da gelişmesi yaygınlaşması için hemen çalışmalara başladı.

Üniversitenin akademik birimlerini harekete geçirerek bu konularda Biyolojik çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Mineral ve Enerji Kaynaklarını Araştırma ve Uygulama, Gıda ve Tarım Hayvancılık Uygulama ve Araştırma, Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezlerini açarak Üniversitenin Hakkari’de üstlendiği araştırma yönlendirme ve uygulama faaliyetlerine de başlaması Hakkarimiz için olumlu bir gelişmedir diye düşünüyorum.

Ayrıca Kadın Girişimciliğinin Hakkari’de daha fazla yer alması kadınların iş hayatında daha fazla görünür olması için Hakkari Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Hakkari Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor Projesi ile 70’i aşkın kadın girişimciye Sertifika vererek kendi işlerini kurma imkanı sağlamış olması Hakkari gibi geri kalmış illerde bana en pozitif haber olarak geldi.   

Üniversitemizin son üç yılda Hakkari için yaptıkları daha bir çok hizmeti önümüzdeki günlerde siz okurlarımıza ileteceğim.

Umarım Prof. Dr. Ömer Pakiş’in yönetiminde Hakkari Üniversitesinde yaptığı çalışmalar gözardı edilmez de, eğer bazı aksamalar var ve biz bunu bilmiyorsak veya yapılan herhangi bir yanlışlık var ise bize belgeli sunulması halinde kamuoyu ile paylaşacağımızı deklare ederim diye düşünüyorum.