Toplantıda konseyin kuruluşu ilan edildi ve yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verildi.

GAP sulama yatırımlarının tamamlanmasıyla Diyarbakır’da tarımsal üretimin üç kat artacağı belirtilerek, sektörün büyüme stratejilerini doğru belirlemek için “Diyarbakır Tarım Konseyi”nin kurulduğı ifade edildi.

Hastalara ulaşmak için 90 saniyeleri var Hastalara ulaşmak için 90 saniyeleri var

Yapılan açıklamada şöyle denildi: 

“Diyarbakır tarih boyunca tarımda önemli bir yere sahip olmuştur. En eski köy yerleşmelerinden biri olan Ergani yakınlarındaki Çayönü Tepesi, günümüzden 10.000 yıl önceye kadar gitmektedir.

Günümüzde de tarıma dayalı kalkınma projesi olan GAP’ta, Diyarbakır yüzde 25 ile sulanabilir alan ve sulama hedefleri açısından en büyük paya sahip illerden bir tanesidir.

Diyarbakır’da devam eden Silvan Projesi ile 2 Milyon 350 bin dönüm, Dicle Kral Kızı sulama projesinin tamamlanmasıyla da 1 milyon 150 bin dönüm alanda sulu tarıma geçilecektir.

Kısacası GAP sulama yatırımlarının tamamlanmasıyla Diyarbakır’da tarımsal üretimin üç kat artacağı öngörülmektedir.

1890 yılında Şemsettin Sami’nin verdiği bilgiye göre bu bölgede; buğday, arpa, fasulye, mercimek, pirinç, susam, keten, pamuk, meyankökü, soğan vs. pek çok meyvenin yetiştirildiği ve Dicle kenarında yetiştirilen karpuzun emsalsiz olduğu ve ceviz ihraç ettiği ifade edilmektedir.

Yine Türkiye’nin tarımsal üretim verilerine bakıldığında Diyarbakır buğday, mercimek, kütlü pamuk, arpa ve mısır üretiminde önemli bir yere sahiptir.

Bu nedenle, ilimizin sahip olduğu tarımsal potansiyeli daha iyi değerlendirmek, Diyarbakır’da tarım sektörünü büyütmek, sürdürülebilirliğini ve katma değerini artırmak, tarım sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak ve sektörün büyüme stratejilerini doğru belirlemek için “Diyarbakır Tarım Konseyi”ni kurduk. 

68 üye ile kurulan konseyimizin 9 kişilik icra kurulu bulunmaktadır. Konseyimiz kamu kurumlarından destek alarak Danışma Kurulu ve konu uzmanlarından oluşacak çalışma gruplarını kurarak hizmet vermeye devam edecektir.

Konsey icra kurulunda yer alan kuruluşlar şöyle:

Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Ziraat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, Veteriner Hekimleri Odası Diyarbakır Şubesi, SS Lice Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Bismil Pamuk Üreticileri Birliği, Damızlık Manda-Süt ve Kırmızı Et Yetiştiricileri Birliği ve Tohum Üreticileri Temsilcileri.