Başkan Öveç'ten Büyüksu'ya ziyaret Başkan Öveç'ten Büyüksu'ya ziyaret

DEM Parti Engelliler komisyonu 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle eski Belediye hizmet binası önünde basın açıklaması düzenledi.

Açıklamaya, Hakkari Belediye eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, Eş başkan Yardımcısı Hatice Uçar, İl Eş Başkanları Kadir Şahin ve Hümeyra Armut, parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Engelliler haftası farkındalık etkinliğinde açıklama yapan DEM Parti İl Eş Başkanı Kadir Şahin, Resmi verilere Türkiye’de engelli yurttaş sayısının 12 milyonu aştığını söyledi.

Hakkari nüfusunun yüzde 10’una yakının engelli olduğunu kaydeden Şahin, “Devam eden ekonomik kriz, savaş, iş cinayetleri, trafik kazaları, aile içi şiddet ve yetersiz sağlık ve eğitim hizmetleri engelliğin en temel nedenleridir. Bu ülkede engelli olmak ayrımcılığa ve hak ihlaline sistematik bir şekilde maruz kalmaktır” dedi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nın engellilerin maruz kaldığı ayrımcılığa ve hak ihalelerine dikkat çekilen bir gün olduğunu vurgulayan Şahin, engellilerin haklarının korunması çağrısında bulundu.

Engellilere yönelik kamusal hizmetlerin yetersizliğinden dem vuran Şahin, engellilere yönelik ayrımcılık, eşitsizlik ve ötekileştirme söyleminden vazgeçilmesini istedi.

'Engellilerin toplumsal yaşama dahil olmasının imkanları geliştirilmeli, engeller kaldırılmalıdır' diyen Şahin, "Engellilerin; eğitime, sağlığa, ulaşıma, istihdama, kültürel üretim ve tüketime, siyasal yaşama katılmaya, sosyal yaşama erişilebilirliğinin önündeki engeller kaldırılabilir. Özellikle yerel yönetimlerde, kamu kurumlarında, hastane ve okullarda işaret dili birçok engelli ortadan kaldıracaktır. Yoksul engellilerin sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmesi belediyelerin ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarının en temel görevi olmalıdır” dedi.

Birçok engel grubunun sesinin duyulmadığını ve yaşadıkları sorunların çözüm beklediğini anlatan Şahin, “Diyaliz hastalarından SMA hastalarına, Albinolardan Otistiklere tüm engelliler ve ailelerinin taleplerini esas alan bir politika inşa edilmelidir. Türkiye’de SSPE’liler ölüme terk edilmiş durumdadır. Otistik ve Down sendromlulara yönelik sistematik bir ayrımcılık ve ötekileştirme politikası uygulanmaktadır. Alzheimer hastaları ve aileleri dayanışma ve anlayış beklentisi içindedir.  Yerel yönetimlerimiz bu ailelerimiz ile kapsamlı bir dayanışma politikası geliştirmek zorundadır. Engellilerin temel hakları için acil yapılması gereken listesi çok uzun değil ve bunun için gerekli olan bütçe de çok büyük değildir. Ancak 12 milyon engellinin bütçedeki payının yüzde 1,6 olduğu bir yerde engelliler için bir kamu hizmetinden söz edilemez. 11 trilyonu aşan merkezi bütçe içerisinde sadece yüzde 1,6’lık bir payın, nüfusun yüzde 12,29’unu oluşturan engellilere ayırılması büyük bir adaletsizliktir. İktidarın politikasızlığı, engelliler için daha yoksul ve yoksun bir yaşama neden olmaktadır. Engellilere ödenen ödenekler enflasyon karşısında erimiştir. Atama bekleyen engelli sayısı yüzbinleri bulmuştur. Anadili Türkçe olmayan engelliler, mülteci engelliler, kadın engelliler çoklu bir ayrımcılıkla karşı karşıyadır. Engelli kadınlara yönelik ayrımcı söylem ve pratikler derhal durdurulmalıdır. Engellilerin tüm farklılıklarıyla haklarına erişebilmesi için sadece Türk İşaret dili ve sadece Türkçe ile değil, bu ülkede yaşayan tüm halkların diliyle kamusal hizmet erişimi olmalıdır. Eğitim ve sağlık imkanlarından resmi dil Türkçe’yi bilmediği için doğru şekilde yararlanamayan yüzbinlerce engellinin, tüm haklarına erişimi için anadillerinde de hizmet sunumu olmalıdır. Özellikle otistikler için alternatif iletişim yöntemleri ve yeni diller geliştirilmeli, eğitim adı altında otistiklere yönelik şiddet ve insan hakları ihlalleri durdurulmalıdır" şeklinde konuştu.

DEM Parti olarak engellilere yönelik ayrımcı dili ret ettiklerini bildiren Şahin, "Yaygın bakış açısı, engellilik alanında yaşanan hak ihlallerini ret etmek üzerine kuruludur. Bizler parti olarak tüm farklılıklarıyla ve nöro-çeşitlilikleriyle tüm engelli gruplarının hakları için mücadele edeceğimizin sözünü veriyoruz. Engelliler hasta, muhtaç ve aciz görülecek bir nüfus kesimi değil eşit yurttaşlardır. Engelliler de her yurttaş gibi temel hak ve özgürlükleri yasal ve anayasal koruma altında olan özgür bireyler olmak istemektedir.” ifadelerini kullandı. 

Editör: Zeki DARA