Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in 'İstatistiklerle Gençlik' araştırmasında gençlerin en çok yaşadığı ilin Hakkari olduğu belirlendi. Türkiye nüfusunun yüzde 16,3'ünü genç nüfus oluşturdu. 15-24 yaşındaki gençlerin yüzde 43.3'ü görücü usulü ve kendi rızasıyla evlenirken, yüzde 36.8'i kendi kararı ve ailesinin rızasıyla evlendiği ortaya çıktı.

TÜİK'in Gençlik ve Spor Bayramı öncesi Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye toplam nüfusu 2016 yılı sonu itibariyle 79 milyon 814 bin 871 iken 15-24 yaş grubundaki nüfus 12 milyon 989 bin 42 oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 16,3'ünü oluşturdu. Genç nüfusun, yüzde 51,2'sini genç erkek nüfus, yüzde 48,8'ini ise genç kadın nüfus oluşturdu. 2016 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il; yüzde 25,5 ile Hakkari oldu. Bu ili, 23,9 ile Şırnak ve 23,1 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla; yüzde 13,2 ile Muğla, 13,5 ile Balıkesir ve 13,7 ile Sinop olarak belirlendi oldu.

HER 5 GENÇTEN 4'Ü İNTERNET KULLANIYOR

Her 5 gençten 4'ü İnternet kullandı. Hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre; 16-24 yaşındakilerin İnternet kullanım oranı, 2015 yılında yüzde 82.4 iken 2016 yılında yüzde 87.5'e yükseldi. İnternet kullanım oranı, 2016 yılında genç erkeklerde  önceki yıla göre 4.8 puan artarak yüzde 94.2, genç kadınlarda ise 5.2 puan artarak yüzde 80.7 oldu.  Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2015 yılında kendisini mutlu olarak olarak nitelendiren 18-24 yaşındakilerin oranı yüzde 63.8 iken bu oran 2016 yılında  yüzde 65,1 oldu. Mutluluk oranı, 2016 yılında genç erkeklerde 60, genç kadınlarda ise 70.2 olarak gerçekleşti.

GENÇ KIZLAR GÖRÜCÜ USULUYLE EVLENİYOR

Araştırmaya göre, genç kızlar görücü usulü ile kendi kararıyla evlendi. Aile yapısı araştırması, 2016 sonuçlarına göre; 15-24 yaş arasındakilerin  yüzde 43.3'ü görücü usulü ve kendi rızasıyla evlenirken, yüzde 36.8'i kendi kararı ve ailesinin rızasıyla evlendi. Gençlerin yüzde 13,6'sının ise kaçma veya kaçırılma ile evlendiği belirlendi. Genç erkeklerin yüzde 45.3'ü, genç kızların ise yüzde 35.3'ü kendi kararı ve ailesinin rızasıyla evlenirken genç erkeklerin yüzde 33.4'ü, genç kızların ise, yüzde 45'i görücü usulü ve kendi rızasıyla evlendi. Gençlerin yüzde 51'i aile ve akraba çevresinden evlenirken bu oran genç erkeklerde yüzde 45,5, genç kadınlarda yüzde 52 olarak gerçekleşti. İnternet aracılığı ile evlenen gençlerin oranı ise, yüzde 3 oldu. - 

Editör: Haber Merkezi