T.C. HAKKARİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğü

T.C. HAKKARİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğü

1 ADET SERVİS MİNİBÜS HATTININ 1 YILLIĞINA KİRALANMASI İŞİ 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİ GEREĞİNCE AÇIK İHALE USULÜ (Açık Arttırma) İLE İHALE EDİLECEKTİR

1- İhale şartnamesi ve ekleri Hakkari Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir veya 45,00 (Kırkbeş)TL bedelle satın alınabilir.

2- İhale 13.03.2018 tarihinde, Bulak Mahallesi Bulvar Caddesi No: 6 adresinde bulunan Hakkari Belediye Başkanlığı Hizmet binası Destek Hizmetleri Müdürlüğünde 1Adet Keklikpınar Mahallesi servis minibüs hattı için  2886 sayılı D.İ.K.’in 45. maddesine göre açık ihale usulü ile ihalesi yapılacaktır.

3- İhaleye çıkılacak olan hattı güzergâhları, 1 yıllık muhammen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda belirtilmiştir.

HATTIN ÇALIŞACAĞI GÜZERGAH

MUHAMMEN BEDELİ            (1 YIL İÇİN)

GEÇİCİ TEMİNAT
 

CİNSİ

İHALE GÜNÜ VE SAATİ

İHALE YERİ

 
 

KEKLİKPINAR MAHALLESİ: Çıkış Şehit Mehmet Ceyhan Caddesi, D.D.İ yanı, İl Emniyet Müdürlüğü karşısındaki 1202 nolu sokak, Tanyürekler Semti, H.Şükrü Oto Yıkama, Trafo Yanı Üniversite Yolu Keklikpınar 511. Sokak Selahattin Eyyubi İlköğretim Okulu Keklikpınar camii Bayram Çallı Caddesi ve Anayola çıkış Van Yolu Üzerinde Karayolları 114. Şube Şefliği ve Şehit Mehmet Ceyhan Caddesi son durak.

16.731,96 TL (AYLIK 1.394,33TL)

501,95 TL

SERVİS MİNİBÜS HATTI KİRALAMA

13 Mart 2018 Salı Günü Saat:14:00

T.C. Hakkari Belediye Başkanlığı Destek Hizmetler Müdürlüğü

 

 

 

 

4- İhaleye aylık kira bedeli üzerinden teklif sunulacaktır. İhaleyi alan yüklenici ihalede teklif ettiği aylık kira bedelini Hakkari Belediye Başkanlığı veznesine her ayın sonuna kadar yatıracaktır.

5- İhaleye katılacaklar teklif edecekleri her hat için ayrı ayrı olmak üzere tabloda belirtilen tutarda geçici teminat yatıracaktır.

6- İhaleye katılacakların aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekmektedir.

a)Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, meslek odası bulunmuyorsa şoförler odasından ihale tarihi veya ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış kayıtlı olduğunu gösterir belge ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu gereğince kurulmuş ve amacı ortaklarının taşıma hizmetlerini pazarlamak ve bu hizmetlerle ilgili ihtiyaçlarını karşılamak olan kooperatiflere üye olmak,

2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/ veya sanayi odasından ihale tarihi veya ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 

 

 

b- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2- Tüzel kişi olması halinde, İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c- Vekâleten ihaleye katılmaları halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

d- İlanda ve İdari Şartnamede belirtilen geçici teminatın Hakkari Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünün Halk Bankası Nezdindeki 0700002 nolu hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu. İhale şartnamesinin alındığına ilişkin makbuz.

e- İhale Dokümanı aldığına dair makbuz,

f- İkametgâh beyanı,

g- Şartnameyi, Hakkari Belediyesi Özel Halk Otobüsü Yönetmeliği ve diğer ihale dokümanlarını okuyup kabul ettiğine ve hangi güzergahtaki hat için teklifte bulunduğuna dair Dilekçe

h- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 10 Maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d),(e), ve (g)  bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair taahhütname.

 

7- İhaleye katılmak isteyenler yukarda sayılan belgeleri kapalı ve kapatılan yeri yapıştırılmış ve zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından kaşelenip imzalanmış (tüzel kişiler için) veya imzalanmış (gerçek kişiler için) bir zarf içerisinde en geç 13.03.2018 tarihinde saat 14:00’a kadar Hakkari Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan Olunur.

    
    

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.