Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakit krediler, bu yılın Haziran ayı  itibarıyla 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 22.4 artarak 2 trilyon 32 milyar lira oldu. Artış oranı bir önceki aya göre de yüzde 1.3 olarak gerçekleşti. Hakkari, yüzde 40.4 ile son 12 ayda bireysel kredi (kredi kartı dahil) kullanımının en çok arttığı kent oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) miktarı en yüksek kentler ise sırasıyla Ankara, Van ve Mersin olarak belirlendi.  
Tüzel ve gerçek ticari müşterilere kullandırılan kurumsal krediler toplamı Haziran itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25.2 artarak 1 trilyon 543 milyar lira oldu. İmalat sanayi yüzde 25.4 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip sektör olurken, bu sektörü yüzde 18.8 ile toptan perakende ticaret ve yüzde 12 ile inşaat takip etti. Haziran dönemi itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar oranının en yüksek olduğu sektör, yüzde 4.6 ile toptan ve perakende ticaret oldu. Tasfiye olunacak alacaklar tutarının Haziran döneminde en fazla arttığı sektör ise yüzde 44.5 ile taşımacılık, depolama, haberleşme sektörü olarak kayıtlara geçti. 

TOPLAM HACİM 489 MİLYAR LİRA

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları Haziran itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14.3 artarak 489 milyar lira oldu. Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları içinde en yüksek artış yüzde 19.4 ile konut kredilerinde gerçekleşti. Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları bakiyesinin yüzde 38.6’sını konut kredileri, yüzde 17.3’ünü kredi kartları, yüzde 6.3’ünü taşıt kredileri ve yüzde 37.8’ini ihtiyaç ve diğer krediler oluşturdu.  
1-Nakit kredilerin 1 trilyon 934 milyar liralık bölümü bankalar, 43 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 29 milyar lirası finansman şirketleri ve 26 milyar lirası da faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı. 
2-Tasfiye olunacak alacaklar yüzde 20 artarak 70 milyar lira oldu. Toplam nakit kredilere oranı bankalarda yüzde 3.3, şirketlerden faktoringde yüzde 5.4, finansal kiralamada yüzde 5.6 ve finansmanda yüzde 3 oldu.
 3-Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları bakiyesinin en yüksek olduğu kent İstanbul oldu. Haziran dönemi itibarıyla İstanbul’da 169 milyar TL bireysel nitelikli kredi (kredi kartı dahil) bakiyesi bulunuyor. 

BÜYÜMEYE KGF ETKİSİ 1 PUAN MI? 

Morgan Stanley analistlerinin açıklamasına göre, Türkiye’de Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) ekonomik büyümeye doğrudan etkisi yaklaşık 1 puan olacak. Açıklamada, KGF’nin büyümede anahtar unsur olduğunun altı çizildi ve “Daha yüksek değerlemeler hükümet teşviği ile birlikte Türkiye’de daha istikrarlı makro ve siyasi arkaplanı yansıtıyor ve kâr realizasyonu zamanı gibi görünüyor” ifadesi yer aldı.