Bölge baroları son yayınlanan KHK’lerle ilgili açıklama yaptı. Aralarında Hakkari,Diyarbakır,  Van, Şırnak, Dersim, Şanlıurfa, Bingöl, Muş ve Adıyaman barolarının da yer aldığı bölge baroları ortak yaptıkları açıklamada OHAL ile ilgisi olmayan bir çok konuda değişiklik yapıldığı kaydedildi.


Açıklamada tek tip kıyafet uygulamasına tepki gösterilirken, darbe girişimi ve terör eylemlerine müdahale eden kişilerin yargılanmamasının anayasaya aykırı olduğunun altı çizildi.

‘TEK TİP GİYSİ TOPLUMSAL BARIŞI ZEDELER’


Anılan KHK’da OHAL ile ilgisi olmayan birçok konuda değişiklik yapılmıştır denilen açıklamada bu değişikliklerin Olağanüstü Hal Kanunu kapsamında olmadığı ifade edildi.
Tek tip kıyafet uygulamasına tepki gösterilen açıklamada şu ifadelere yer verildi “ Anayasanın 17/3 hükmüne göre “Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz”. Tek tip giysi uygulamasının insan onuruna aykırı olduğu açık olup uygulamayla tutuklu ve hükümlülerin insan onuruna aykırı muamele görme yasağı ihlal edilmiş olacaktır. Geçmişte 12 Eylül darbesinden sonra cezaevlerinde yaşanan sancılı deneyimlerden de görüleceği üzere tek tip giysi uygulaması toplumsal barışı da zedeleyecek bir uygulamadır.Henüz ceza yargılaması sürmekte olup suçlu oldukları kesinleşmemiş sanıkların suçlu gibi muamele görmesine sebep olacak tek tip kıyafet gibi uygulamalar Hukuk Devleti ilkesini zedelemektedir. Lekelenmeme hakkı anılan değişiklikle çiğnenmiştir.”

‘ÖZEL AFFIN HUKUK DEVELETİNDE YERİ YOKTUR’


Çok tartışılan bir diğer madde olan darbe girişimine ve terör eylemlerine müdahale edenlerin yargılanmamasına da değinen bölge Baroları, “Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişilerin hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluktan muaf tutulması da hukuk devletinde yeri olamayacak bir özel af düzenlemesidir. Özel af niteliğindeki bu hüküm en başta ise Anayasanın 87. maddesine de aykırıdır. Anayasanın 87. maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek yetkisine sahiptir. Yine Anayasanın 2, 10, 13, 15, 17, 36, 38 ve 87. maddelerine aykırılık içeren bu düzenleme ile hukuk devleti ilkesi ağır bir yara almıştır”denildi.

‘OHAL KALDIRILSIN’


Ayrıca açıklamada 17 aydır süren OHAL’in derhal kaldırılması çağrısı yapılarak, hukuki güvenceyi ortadan kaldıran uygulamaların son bulup ülkenin normalleşme sürecine geçmesi gerektiğinin altı çizildi.

 

Editör: Haber Merkezi