Kaynağını AB ve Türkiye fonlarının oluşturduğu IPARD hibe desteklerinin 81 ile yaygınlaştırılması kapsamında, programın yürütücüsü Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) Van İl Koordinatörlüğüne bağlı Hakkari İl İrtibat Ofisi faaliyetlerine başladı.

TKDK Van İl Koordinatörü Dr. İbrahim Başak, yaptığı açıklamada,  TKDK Hakkari İrtibat Ofisinin açılması ile beraber Hakkari’nin de desteklenen iller arasına girdiğini ve IPARD III Programı'nın tarım ve kırsal kalkınma alanında önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

28 Haziran 2024 tarihinde İkinci Başvuru Çağrı İlanına çıkıldığını belirten Başak; “M7 – Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbirinden yapım işi, makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir. Başvurular, 12.07.2024 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlükleri ve İl İrtibat Ofislerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 16.08.2024 tarihi saat 18:00’de kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 29.08.2024, saat 18:00’dir.’’ Şeklinde konuştu.

Abdullah Demiralp yazdı  'Hakkari'nin Melhemi' Abdullah Demiralp yazdı 'Hakkari'nin Melhemi'

İkinci başvuru çağrı döneminde şu başlıklarda desteklemeler yapılacaktır;

• Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi

• Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi

• Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler

• Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri

• Su Ürünleri Yetiştiriciliği

• Makine Parkları

• Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinde hibe oranının yüzde 60 olduğunu; genç çiftçiler ve sertifikalı organik tarım üreticileri için bu oranın yüzde 70'e çıkabileceğini ifade eden Başak, Uygun harcama tutarında ise 500 bin Euro'ya kadar olan başvuruların destekleneceği, atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve döngüsel ekonomi (atık malzemelerin verimli şekilde yeniden kullanımı) ile ilgili harcamalar için yüzde 10 ilave hibe desteğinin sağlanacağını ancak toplam hibe oranının yüzde 75'i geçemeyeceğini vurguladı.

Hakkari ilinin kırsal kalkınma noktasında çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Başak, program hakkında detaylı bilgi almak isteyen potansiyel yatırımcıları TKDK Hakkari İl İrtibat Ofisine beklediklerini ekledi.

BAŞVURU ÇAĞRI İLANINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Muhabir: Zeki Dara