Valilikten yapılan açıklamada, 29957 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na yapılacak başvurulara ve komisyonun çalışmalarına ilişkin usul ve esasların Başbakanlık tarafından belirlenerek 30122 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtildi.

Başvuruların Kanun Hükmünde Kararnamenin 7’nci maddesi gereğince Valilikler veya Resmi Gazete’de yayımlanan usul ve esaslarda belirtilen kurumlar vasıtasıyla yapılacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Başvurular 17 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla başlayacak olup 14 Eylül 2017 Perşembe günü mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular, Başbakanlık internet sitesi üzerinde oluşturulan https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet sitesinde 17 Temmuz tarihi itibarıyla yayınlanacak olan ilgili başvuru formunun bilgisayar ortamında eksiksiz ve hatasız doldurularak çıktı alınmak suretiyle, bizzat başvuranın kendisi, yasal temsilcisi ya da vekili tarafından imzalanarak varsa ekleri (aslı veya onaylı sureti) ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile Valiliğimiz Hükümet Konağı'nda bulunan İl Ohal Bürosu'na teslim edilecektir."