HABER: İRFAN TEMEŞ - HAKKARİ İLSESİ GAZETESİ

Hakkari Üniversitesi Seyyid Taha İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezince hazırlanmış olup Kalkınma Bakanlığı, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2017 Yılı Kültür Sektörü Destek Programları, kapsamında finanse edilen “Zap Havzası Uleması” isimli proje kapsamında 1-3 Aralık 2017 tarihlerinde Hakkâri Atatürk Kültür Merkezi’nde "1. Uluslararası Zap Havzası Uleması Sempozyumu" düzenleneceği belirtildi.

Sempozyumda; tarih boyunca Zap havzasında oluşturulan kültür ve medeniyet kurumlarını ortaya çıkarmak, bu kurumlarda yetişmiş olan önemli şahsiyetleri tanımak, tanıtmak ve onların geleneğimiz ile düşünce dünyamıza olan katkılarını ve etkilerini tartışmaya açmak ve bölgede kurulmuş olan cami, medrese, tekke, kilise, manastır gibi dini ve ilmi merkezlerle buralarda verilen dini, ilmi ve edebi çalışmaların yanı sıra merkezlerde yetişmiş olan önemli dini, ilmi, edebi ve siyasi şahsiyetler ve Nesturilere ait kültür ve medeniyet izlerinin ortaya çıkarılması bekleniyor.

Sempozyumda ele alınacak başlıklar şu şekilde açıklandı;

► Zap Havzasında eğitim kurumlarının ortaya çıkması ve gelişim süreci

► Zap havzası medrese geleneği ve ilmi tedrisat

► Zap Havzası medreselerinde yetişen ilim adamları

► Zap Havzası medreselerinde yapılan ilmi çalışmalar

► Zap Havzasında dini kültürün gelişmesinde ulemanın yeri

► Zap Havzasında tasavvuf geleneği

► Zap Havzasında bulunan önemli tasavvuf- tarikat merkezleri

► Zap Havzasında yetişmiş olan önemli mutasavvıflar

► Zap Havzasında tasavvufi kültürün gelişmesinde mutasavvıfların yeri

► Zap Havzasında sanat, edebiyat ve mimari

► Zap Havzasında edebi gelenek

► Cumhuriyet dönemi sonrası Zap Havzası dini, ilmi ve edebi gelenek

► Cumhuriyet dönemi sonrası Zap Havzasında yetişmiş önemli ve meşhur şahsiyetler

► Bu Havzaya ait olup Emevi, Abbasi, Selçuklu, Zengi, Eyyubi, Memluk ve Osmanlı dönemlerinde İslam âleminin değişik bölgelerinde ilmi faaliyetini devam ettiren âlimler

► Zap Havzasında Hıristiyanlık/ Nesturilik kurumlarının ortaya çıkışı ve gelişim seyri

► Zap Havzasında yetişmiş olan Nesturi bilginleri

► Zap Havzasında sözlü gelenek

Editör: Haber Merkezi