1926 yılında yapılan Ankara Antlaşması ile Musul dahil beş bölgesi ulusal hududlar dışında kalan Hakkari aynı yıl il statüsü kazanmış, 1933 yılında Van İline bağlanmıştı. 1936 yılında yeniden il statüsü kazanan Hakkari’nin Van İl sınırı ise Karasu (Ava Reş) olarak belirlenmişti.

Ancak yüzyıla yakın bir zamandır herkesin Hakkari – Van İl Sınırı olarak bildiği Karasu’daki (Ava Reş)  Sınır tabelası geçtiğimiz mayıs ayında Hakkari yönüne 2 kilometre geri çekildi. Kadastro çalışması alan sınırı idari sınır sayılmayacağı gibi, idari sınırın da kadastro çalışma alanı olamayacağı bilinirken 87 yıl sonra gelen tabela değişikliği kafaları karıştırdı.

İl sınırı tabelası yer değişikliğine bir anlam veremeyen vatandaşlar ne olduğunu merak ederken, konuyu sorduğumuz Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü yetkilileri bu durumun kadastral çalışma sonucu ortaya çıktığını bu yüzden de tabelayı olması yere götürdüklerini belirttiler.

‘Karasu Köprüsü sınır değilmiş’ diyen Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri yol ağlarının il sınırlarına göre kilometre aldığını aradaki yerin Van toprağı olduğunu ileri sürdüler.

Hakkari Kadastro İl Müdürlüğü yetkilileri ise söz konusu bölgedeki kadastro çalışmasının 2005 – 2008 yılları arasında yapılıp tamamlandığını bildirdiler.

Hakkari Merkeze bağlı Boybeyi Köyü Muhtarı Hamza Dalmaz ise tabelanın yerinin neden değiştirildiğinin peşine düştü.

Gerçeği öğrenmek için Van’da bulunan Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne müracaat eden Muhtar Dalmaz, söz konusu tabela değişikliğinin Boybeyi köyü Yeşilbulak mezrası için hukuksuzluk oluşturduğunu bu durumun düzeltilmesini talep etti.

Karayolları Genel Müdürlüğü 11. Müdürlüğünce Boybeyi köyü Muhtarı Hamza Dalmaz’ın dilekçesine verilen cevapta şu ifadelere yer verildi:

Hakkari Van Devlet yolu üzerinde Hakkari Van il sınırının değiştirildiği, bu durum Boybeyi Köyü Yeşilbulak Mezrası için hukuksuzluk oluşturduğundan bahsedilip, eski noktasına taşınması istenilmektedir. İdaremizin il sınırlarının değiştirilmesi veya kadastral değişimler yapmak gibi sorumluluğu bulunmamaktadır. Daha önce sehven konulan il sınırı levhaları haritasal ölçülen ölçümlerle asli yerine konulmuştur. Yazımız ekinde gönderilen krokiden görüleceği üzere Boybeyi Köyü Hakkari il sınırları içerisinde kalmaktadır.

Yıllardır Hakkari Van İl Sınırının Karasu olduğu belirten vatandaşlar, “Ne dağ, ne dere ne yol hiçbir belirtisi olmayan bir noktaya Hakkari İl Sınırı diye tabela koymuşlar. Oysa yüz yıla yakın bir süredir. Herkes sınırı Karasu olarak biliyor ve böyle kalması gerekiyor” şeklinde tepkilerini dile getirdiler.

Kaynak: Zeki DARA