Kobani Davası karalarına ilişkin Hakkari ve Diyarbakır Barosu dahil 15 bölge kenti barosu açıklama yaptı.

Açıklamada "Demokratik bir hakkın kullanımı ile ortaya konulan tepkinin, uluslararası hukuk temelinde temel hakların ihlal edilerek yargı sürecine konu edilmesi kabul edilemez" denildi.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’nin yaşadığı krizlerin temel sebebi, demokratik değerler ile hukuktan uzaklaşma yönündeki adli ve idari pratiklerdir. Siyaset ve sivil toplum alanını daraltan, hatta tümüyle ortadan kaldıran bu ve benzeri politik temelli yargılamalar, çoğulculuğu ve farklı fikirleri sindirmekte, toplumsal barışı bozma riski barındırmaktadır. Çözüm; daha fazla otoriterleşme değil, demokrasiye ve hukuka dönüştür.

Siyasal iktidar tarafından tehdit olarak kabul edilen kişi veya görüşün peşinen suçlu kabul edilmesi, davanın siyasi bir propaganda malzemesi olarak kullanılması ve kamuoyunun bu suça ikna edilmesi üzerine kurulu bir döngüde temel haklardan, adaletten, adil yargılanma hakkından, masumiyet karinesinden ve delillerin gerçekliğinden söz edilemez.

"Derhal serbest bırakılmalılar"

Demokratik hukuk devletinin temeli, bağımsız ve tarafsız yargıdır. Yargının bağımsız olamadığı bir ortamda hiçbir hakkın kullanımı ile bireylerin hukuk güvenliği iklimi bulunmamaktadır.

Bugün yargının bağımsız ve tarafsız olmadığı yönündeki yaygın ve haklı kanaatin başta gelen dayanağı, geçmiş dönem bağımlı yargı pratikleri ile birlikte, keyfi ve hukuka aykırı yargı süreci kapsamında, çoğulculuğu bastırma ve siyasi tartışma özgürlüğünü sınırlama örtülü amacını taşıyan Kobane dava süreci ve verilen karardır.

Bu dava kapsamında, siyasal meselelerin yargısal faaliyet kapsamında suçlamalara konu edildiği, böylece siyasal alanı daraltmak ve sonuçta yargıyı siyasal karar mercii haline getirmenin amaçlandığı görülmektedir. Kobane Davası, yargı süreci ve alınan karar ile toplumun muhalif kesimleri, seçilmişleri yargı aracılığıyla cezalandırılmıştır.

Biz aşağıda imzası bulunan Barolar olarak, bağımlı yargı pratiği ile Kürt siyaset arenasının temel hakları ihlal edilerek kolektif bir cezalandırma sistemiyle karşı karşıya kalmasının kabul edilemez olduğunu; hak, hukuk ve adaleti esas alan bir yargı sürecinin oluşmasını, temel hakları ihlal edilen siyasetçilerin derhal serbest bırakılmasını talep ederiz."

Açıklamada imzası bulunan barolar:

ADIYAMAN BAROSU

AĞRI BAROSU

Donald Trump’a suikast girişimi: Özgür Özel’den kınama Donald Trump’a suikast girişimi: Özgür Özel’den kınama

BATMAN BAROSU

BİNGÖL BAROSU

BİTLİS BAROSU

DERSİM BAROSU

DİYARBAKIR BAROSU

HAKKARİ BAROSU

KARS BAROSU

MARDİN BAROSU

MUŞ BAROSU

SİİRT BAROSU

ŞANLIURFA BAROSU

ŞIRNAK BAROSU

VAN BAROSU

Editör: Haber Merkezi