Kentte Yeni Mahalle’ye bağlı Dilekli ve Yazılı mezralarının mahalle olacağı belirtildi. Hakkari Valiliği, mezranın Yeni Mahalle’den ayrılarak,  “Dilekli Yazılı Mahallesi” adıyla yeni bir mahallenin kurulması kararı aldı.

Valiliğin, Yeni Mahalle’den ayrı bağımsız bir mahalle kurulması kararında şu ifadeler yer aldı:

“İlimiz Yüksekova İlçesi Yeni Mahalle sınırları içerisinde yer alan Dilekli ve Yazılı ile bağlı mezraların Yeni Mahalle’den ayrı bağımsız bir mahalle olarak kurulması Yüksekova Belediye Başkanlığı’nın 03/01/2024 tarihli ve 2024/04 sayılı meclis kararı, ekleri ve konuya ihtiva eden mahalle sınır krokisi ilişikte sunulmuştur.

Bilindiği üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 9.maddesi; “Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, belediye meclis kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile olur.” denilmektedir. Bu itibarla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 9.maddesine istinaden Yeni Mahalle’den ayrılarak “Dilekli Yazılı Mahallesi” adıyla yeni bir mahallenin kurulması kararının onaylanmasını olurlarınıza arz ederim”

Editör: Zeki DARA