ZEKİ DARA HAKKARİ İL SESİ. COM

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen ve 30 Kasım 2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile “Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulması”na ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı.

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Adalet Bakanlığı tarafından çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemlerin yapılabilmesi için valilikler ve belediyelerin desteği ile özel teslim merkezleri oluşturuldu.

Hakkari Adliyesinin Resmi internet hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Binasında tamamlanan çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler, Hakkari Adliyesi Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yerine getirmeye başlandı.

Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Binasında oluşturulan Çocuk Görüşme Merkezinin içerisinde kitapların, dergilerin, her yaş grubuna uygun oyuncakların bulunduğu çocuk bekleme ve oyun alanı, yetişkin bekleme odası, görüşme odası, bebek bakım odası gibi bölümlerde yer alıyor.

Çocukların üstün yararı gözetilerek hayata geçirilen uygulamayla velayet hakkı kendisine verilmeyen ancak belirlenen takvime göre çocuğunu görme hakkı tanınan ebeveynler artık İcra dairelerine başvurmak zorunda kalmıyor.

Bu ebeveynler adliyelerde kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine ücretsiz olarak başvurarak, belirlenen çocuk görüşme merkezlerinde çocukları ile görüşebiliyor.

Adli süreçte çocuk haklarının gözetilmesini ve çocuklara yönelik koruyucu, destekleyici tedbirlerin alınması amacıyla hazırlanan çocuk görüşme merkezleri, çocukların ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Mahkemelerce verilen çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişkiye dair kararlar bu merkezlerde, çocuğun üstün yararı gözetilerek ve çocuk merkezli bir yaklaşımla yerine getiriliyor.

Bugüne kadar İcra Daireleri tarafından yerine getirilen bu işlemler, çocuk dostu dizayn edilen uygun teslim mekânlarında uzmanlar tarafından, zorla değil, öncelikle taraflarla ve çocuklarla iletişim kurularak, daha çok rızaya dayalı olarak yerine getiriliyor.

Taraflara doğru ebeveynlik rolleri ve bu süreçte nasıl davranmaları gerektiği konusunda danışmanlık verilebiliyor.

Uygulamayla birlikte, boşanma süreci ve sonrasında çocukların ikincil örselenmelerine mahal verilmemesi amaçlanıyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK ?

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine ücretsiz olarak başvurulması ve çocukla görüşme talebinde bulunulması sonrasında uzmanlar, her türlü iletişim vasıtasıyla taraflarla irtibata geçecek.

Mahkeme kararı ve kararda belirtilen takvim uyarınca bu karara uyma gerekliliği yanında uyulmaması durumunda karşılaşılabilecek neticeler açıklanacak.

Teslim yükümlüsünden çocukla birlikte belirlenen teslim mekanına gelmesi istenecek. Hak sahibi de buraya gelerek çocuğunu uzman veya öğretmenden bu teslim mekanında teslim alabilecek.

Aynı şekilde hak sahibinden de kişisel ilişki takviminin sonunda çocuğu bu teslim mekanına getirmesi istenilecek. Diğer ebeveyn çocuğunu bu teslim mekanından aynı şekilde alabilecek.

Taraflar, kendileri istemedikçe ve çocuğun üstün yararı gerektirmedikçe, zorunlu hâller dışında yüz yüze getirilmeyecek.

Mahkemece bu hususta karar verilmiş olması durumunda kişisel ilişki iletişim araçlarıyla da bu merkezde gerçekleştirilebilecek.

Farklı nedenlerle çocuğu göstermeme eğilimi ile karşılaşılır ise, bunun velayete ilişkin ayrı bir dava konusu olabileceği ve bu yaklaşımın aleyhe delil olarak kabul edilebileceği hatırlatılacak.
Taraflara, aralarında yaşanabilecek çekişmelerin kendileri ve özellikle çocukları üzerindeki olumsuz etkileri konusunda bilgi verilecek.

Çocuğun üstün yararı uyarınca sürecin ne şekilde yürütülmesi gerektiği konusunda rehberlik edilecek.
Çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemlerin çocuğun üstün yararını koruyacak şekilde yerine getirilebilmesi, tarafların birbirleri ve çocukları ile aralarındaki sorunların uygun şekilde çözümünün sağlanabilmesi amacıyla uzmanların önerisiyle aile mahkemelerince, çocuklar ve anne/babalar hakkında danışmanlık tedbiri uygulanmasına karar verilebilecek.

Tarafların Aile mahkemesi tarafından verilen kişisel ilişki tesisi kararına uymamaları halinde, velayetin değiştirilmesinin gündeme gelebileceği ve ayrıca şikâyet üzerine üç günden on güne kadar disiplin hapsi ile cezalandırılabileceği hatırlatılacak.

Bu izahatta bulunulurken, hiçbir ebeveynin böyle bir ceza ile karşılaşmaması gerektiği, tarafların kişisel ilişki takviminin gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi talebinde bulunabilecekleri ancak çocuğun üstün yararı aksini gerektirmedikçe bu aşamada mahkeme kararının yerine getirilmesinin zorunlu olduğu açıklanacak.

Bu izah ve açıklamaların olumlu karşılık bulmaması ve çocuğun mahkeme tarafından belirlenen görüşme takvimine uygun şekilde çocuk teslim mekanına getirilmeyeceğinin ifade edilmesi durumunda, sözlü olarak açıklanan bu uyarılar bir teslim emri düzenlenerek yazılı olarak da tebliğ edilecek.

Bu yazılı tebliğe rağmen teslim çocuğun üstün yararına aykırı olarak gerçekleşmez ise şikayet üzerine belirtilen prosedürler işletilecek.

Editör: Haber Merkezi