Hakkari'de oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma ve stant açma gibi etkinlikler 30 gün süreyle yasaklandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Terör örgütünün planlarının ve terör olaylarının bertaraf edilmesi amacıyla tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11'nci maddesi (m) bendi, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. Maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi hükümleri gereğince kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı toplantı, tören, şenlik, karşılama, uğurlama gibi etkinlikler hariç olmak üzere; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, basın açıklaması, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun Üçüncü Bölüm Şiddet Hareketlerinde Alınacak Tedbirler başlıklı 11. Maddesi (m) bendi gereğince 3 Mart 2018 tarihi ile 1 Nisan 2018 tarihi de dahil olmak üzere 30 gün süre ile mevzuat hükümleri doğrultusunda mahallin en büyük mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır.

Oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi türdeki eylem ve etkinlikler de aynı hükümler doğrultusunda Hakkari il merkezi ve ilçelerinde 3 Mart 2018 tarihi ile 1 Nisan 2018 tarihi de dahil olmak üzere 30 gün süre ile yasaklanması valilik makamının 27/02/2018 tarih ve 2018/144 sayılı olurlarıyla uygun görülmüştür" denildi.

Editör: Haber Merkezi