Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu’nun 2024 Yılı 8. Toplantısı 26 Nisan 2024 tarihinde Şanlıurfa’da gerçekleştirildi. Toplantıda resmî ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınlar hakkında yapılan işlemler, deprem bölgesindeki süreli yayınlara ilişkin muafiyetlerin uzatılması, basın çalışanlarının borç para yardımı talepleri, bir internet haber sitesinin alan adı değişikliği başvurusu ile diğer idari konular görüşülerek karara bağlandı.

195 Sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun ve Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’ne Dair Kararlar

Resmî ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınlar hakkında yapılan işlemlerin görüşülmesi neticesinde;

Çanakkale’de yayımlanan bir gazetenin Baskı Esasları Şartını, Erzincan’da yayımlanan bir gazetenin de İçerik ve Mahreç Kullanımı Şartlarını ihlal etmeleri sebebiyle 195 sayılı Kanun’un 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca Çanakkale’deki gazeteye 3 gün, Erzincan’daki gazeteye ise 4 gün süreyle resmî ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanması kararlaştırıldı.

Balıkesir’deki bir internet haber sitesinin alan adı değişikliği talebi ise uygun bulundu.

174 internet haber sitesine asgari ziyaretçi trafik şartı ile ilgili müeyyide uygulanmadı

Toplantıda, 1 Nisan 2023 tarihi itibarıyla resmi ilan yayımlama hakkı kazanan internet haber sitelerinden 1 Ekim – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin ‘Asgari Ziyaretçi Trafik Bilgileri’ başlıklı 61. maddesinin birinci fıkrasındaki şartları belirli süre ihlal eden ve aynı dönemde anılan şartlara ilişkin ihlallerini gideren internet haber sitelerinin durumları da görüşüldü.

Söz konusu dönemin asgari ziyaretçi trafik şartının arandığı sürecin başlangıcı olduğunu göz önünde bulunduran Yönetim Kurulu, 174 internet haber sitesine ilişkin alınan 254 Genel Müdürlük Kararı haricinde 195 sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca ayrıca müeyyide uygulamadı.

Süreli yayınların haklarında alınan Genel Müdürlük Kararlarına yaptıkları itirazların değerlendirilmesi sonucunda;

İçişleri Bakanlığı'ndan Turgut Altınok'a soruşturma iddiası İçişleri Bakanlığı'ndan Turgut Altınok'a soruşturma iddiası

Ankara, Eskişehir ve Samsun’daki birer internet haber sitesinin Asgari Ziyaretçi Trafik Şartını ihlal etmeleri sebebiyle haklarında alınan Genel Müdürlük Kararlarına yaptıkları itirazlar reddedildi.

Deprem bölgesindeki muafiyetler devam edecek

Ayrıca Yönetim Kurulu, deprem bölgesindeki gazete ve internet haber sitelerine ilişkin 1 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek olan muafiyetlerin uzatılmasını kararlaştırdı.

Buna göre, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremlerin olumsuz etkilerinin sürdüğü Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı bulunan veya bekleme süresi içerisindeki gazeteler için asgari fiili satış şartları 1 Ağustos 2024 tarihine kadar aranmayacak.

Aynı tarihe kadar internet haber siteleri hakkında da asgari ziyaretçi trafik şartı gözetilmeyecek.

Borç para ve yardımlar

Basın İlan Kurumu, basının desteklenmesine yönelik faaliyetleri kapsamında Kurumun Teşkiline Dair 195 sayılı Kanun, Basın İlan Kurumu Yönetmeliği ve 219 sayılı Borç Para ve Yardımlara Dair Genel Kurul Kararının ilgili hükümleri uyarınca basında fikren ve bedenen çalışanlara faizsiz borç para vermekte ve yardıma muhtaç basın mensupları ile vefat edenlerin ihtiyaç sahibi ailelerine de maddi yardımlar yapmaktadır.

Bu kapsamda resmî ilan yayımlama hakkını haiz süreli yayınlarda fikren veya bedenen çalışan 25 kişinin borç talepleri kabul edilerek; 23 basın mensubunun her birine 12 bin Türk Lirası, 2 basın mensubuna da 15 bin Türk Lirası olmak üzere faizsiz ve 12 ay geri ödemeli toplam 306 bin Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verildi.

Kaynak: BİK