• Hakkari26 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
T.C. HAKKARİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğü
16 Mart 2018 Cuma 00:43

T.C. HAKKARİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğü

MAKİNE İKMAL(GARAJ) BİNASI YIKIM İŞİNİN 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİ GEREĞİNCE AÇIK İHALE USULÜ (Açık Eksiltme) İLE İHALE EDİLECEKTİR

1- İhale şartnamesi ve ekleri Hakkari Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir veya 50,00 (Elli)TL bedelle satın alınabilir.

2- İhale 27.03.2018 tarihinde, Bulak Mahallesi Bulvar Caddesi No: 6 adresinde bulunan Hakkari Belediye Başkanlığı Hizmet binası Destek Hizmetleri Müdürlüğünde Garaj Binası Yıkım işi   2886 sayılı D.İ.K.’in 45. maddesine göre açık ihale usulü ile ihalesi yapılacaktır.

3- İhaleye çıkılacak olan Yıkım İşi muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda belirtilmiştir.

HATTIN ÇALIŞACAĞI GÜZERGAH

MUHAMMEN BEDELİ           

GEÇİCİ TEMİNAT
 

CİNSİ

İHALE GÜNÜ VE SAATİ

İHALE YERİ

 
 

MAKİNE İKMAL(GARAJ) BİNASI YIKIM

143.821,85 TL

4.314,65 TL

Garaj Yıkım İşi

27 Mart 2018 Salı Günü Saat:14:00

T.C. Hakkari Belediye Başkanlığı Destek Hizmetler Müdürlüğü

 

 

4- İhaleye Muammen bedelle Açık artırma ve eksiltme üzerinden teklif sunulacaktır. İhaleyi alan yüklenici ihalede teklif ettiği bedeli şözleşme imzalamadan önce Hakkari Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünün Halk Bankası Nezdindeki 07000003 nolu hesabına  yatıracaktır.

5- İhaleye katılacakların aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekmektedir.

a-) Nüfus cüzdan sureti, (Gerçek kişi olması halinde)

b-) İkametgah belgesi (Gerçek kişi olması halinde)

c-) Tebligat için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde adres göstermesi, (Gösterilecek bu adrese yapılacak tüm tebligatlar kanuni İkametgahına ve şahsına yapılmış tebligat olarak kabul edilecektir.)

d-) Noter tasdikli imza örneği (sirküsü),

e-) Geçici teminatın Hakkari Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünün Halk Bankası Nezdindeki 0700002 nolu hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu,

f-) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g-) İhale Dokümanı aldığına dair makbuz sunmaları zorunludur.

h-)4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 10 Maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d),(e), ve (g)  bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair taahhütname.

7- İhaleye katılmak isteyenler yukarda sayılan belgeleri kapalı ve kapatılan yeri yapıştırılmış ve zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından kaşelenip imzalanmış (tüzel kişiler için) veya imzalanmış (gerçek kişiler için) bir zarf içerisinde en geç 27.03.2018 tarihinde saat 14:00’a kadar Hakkari Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan Olunur.

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
ÖNE ÇIKANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Hakkari İl Sesi Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Yazılımı: CM Bilişim