• Hakkari12 °C

Aslan Değirmenci / Hakkari Vergi Dairesi Müdürü

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Aslan Değirmenci / Hakkari Vergi Dairesi Müdürü

Benzin istasyonlarında teminat uygulaması

15 Nisan 2022 Cuma 11:43

5015 sayılı Kanun kapsamında dağıtıcı, madeni yağ veya bayilik (münhasıran ihrakiye bayiliği hariç) lisansı bulunanlar ile 5307 sayılı Kanun kapsamında dağıtıcı veya LPG otogaz bayilik lisansı bulunanlar 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi hükümlerine göre teminat uygulaması kapsamına alınmıştır.

Teminat Uygulaması Kapsamında Bulunan Mükellefler:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan hükümlere göre aşağıda sayılanlar teminat uygulaması kapsamına alınmıştır.

a) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı, madeni yağ veya bayilik (münhasıran ihrakiye bayiliği hariç) lisansı bulunanlar,

b) 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında dağıtıcı veya LPG otogaz bayilik lisansı bulunanlar.

Alınacak Teminat Miktarı

Yeni işe başlayanlarda 13 milyon Türk Lirasına kadar, faaliyeti devam edenlerde 130 milyon Türk Lirasını geçmemek üzere bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının %1'ine kadar.

NOTLAR:

1. Mükelleflerin farklı türde lisansa sahip olmaları durumunda her bir lisans türü için ayrı ayrı teminat verilmesi gerekmektedir.

2. Vergiye uyumlu mükelleflerden, brüt satışlar üzerinden hesaplanacak teminat tutarının 1/5’i oranında teminat alınır.

3.. Rafinerici lisansına sahip olan mükellefler ile genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları (YİKOB), büyükşehir belediyeleri ve belediyeler ile sermayelerinin %51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar, bu madde kapsamında teminat verilmesi gereken lisanslara sahip olsalar dahi, TEMİNAT KAPSAMINDA DEĞİLLERDİR.

4. Teminat Verilme Zamanı:

a) Yeni işe başlayanlar: Lisansa sahip oldukları tarihten itibaren 1 ay içerisinde.

b) Faaliyetlerine öteden beri devam edenler her yıl, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 5. ayın sonuna kadar.

5. Mükellefin vermesi gereken teminat, daha önce verdiği teminattan fazla ise ilave teminat istenir.

6.Verilmiş olan teminatın alındığı tarihten sonra, tahakkuk eden ve süresinde ödenmeyen vergi borcu tutarının, alınan teminat tutarının %10'unu aşması hâlinde alınan teminatın paraya çevrilerek vadesi geçen borçlara mahsup edildiği ve bu durumda eksilen teminat tutarının tamamlanması gerektiği ilgili vergi dairesi tarafından yazı ile mükellefe bildirilecektir.

7. Mükelleflerden süresi içerisinde teminatın alındığı bilgisi mükellefin bağlı olduğu vergi dairesince Gelir İdaresi Başkanlığına ve ilgisine göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) veya Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığına (TADAB) yazı ile bildirilecektir.

8. Teminat vermekle yükümlü olmasına rağmen bu yükümlülüğü yerine getirmeyen mükelleflere ilişkin bilgiler, gerekli işlemlerin yapılması için EPDK'ya, bilgi için de Gelir İdaresi Başkanlığına yazı ile iletilecektir.

Teminat Alınacak Kıymetler:

a) Para,

b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, ( Bankalar tarafından kesin ve süresiz olarak düzenlenmesi gerekmektedir.)

c) Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belge ,

ç) Gayrimenkuller ( Teminat olarak kabul edilebilmesi için, üzerinde herhangi bir takyidatın bulunmaması ve müşterek veya iştirak hâlinde mülkiyete konu olmaması şarttır. )

Ceza uygulaması

Teminat vermekle yükümlü olanlardan; süresinde hiç teminat vermeyen, eksik teminat veren ya da daha önce verdikleri teminatları tamamlamaları gereken süre içinde tamamlamayanlar adına, 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince, özel usulsüzlük cezası kesilir.

Yeni işe başlayan ve işe başladığı hesap dönemi kapanmadığı için brüt satışları net olarak belli olmayan mükellefler hakkında, 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan tutarın 10 katı tutarında ceza kesilir.

Bu yazı toplam 13395 defa okunmuştur.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
ÖNE ÇIKANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Hakkari İl Sesi Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Yazılımı: CM Bilişim