T.C.YÜKSEKOVA İCRA DAİRESİ
2020/844 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VE İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/844 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Hakkari İl, Yüksekova İlçe, GÜNGÖR Mahalle/Köy, kuruköy Mevkii, 380 Ada, 77 Parsel arsa niteliklidir.
Yüzölçümü : 1.004,91 m2
İmar Durumu :Yüksekova Belediye Başkanlı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20/12/2023 tarihli yazısında taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında olduğu ana taşınmazın arsası konut imarlı olduğu ayrık 3 kat yapılaşma koşullarına haiz olduğu belirtmiştir.
Kıymeti : 1.041.669,60 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasından ve ilgili tapu müdürlüğünden öğrenilebilir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 10:08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 10:08
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 10:08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 10:08

27/05/2024(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02039810